Lärarförbundet
Bli medlem

Sex steg för att du ska hinna vara lärare

Låt lärare vara lärare, brukar vi säga. Här följer några kortfattade tips för att få arbetet att rymmas inom arbetstiden, få tid för rast och paus, undvika övertid och få ägna dig åt det viktigaste arbetet.


Förväntningarna på dig som lärare är höga. Arbetstiden är begränsad. Det måste finnas balans mellan krav och resurser, enligt föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). En grundplanering är första steget att leva upp till det.

Att arbetstiden används för det viktigaste arbetet är en gemensam angelägenhet för alla – lärare, skolledare och huvudmän! Tipsen är kortfattade, vissa kan ge resultat fort men andra kräver långsiktigt och tålmodigt arbete.

1. Budgetera tid och arbetsuppgifter

Allt arbete ska rymmas inom arbetstidens ram. Fundera över dina arbetsuppgifter. Hur lång tid tar de? Vad är viktigast? Behöver du göra allt?

Prata med kollegorna. Prata med din chef. Beskriv konsekvenser av olika ”budgetförslag”. Uppdrag och förutsättningar ska vara i balans. Ibland kan ni behöva komma överens om en realistisk ambitionsnivå för olika arbetsuppgifter.

Läs mer om medarbetarsamtal

Läs mer om tjänstefördelning

planera

2. Se över din ­arbetsdag

Arbetsdagen ska funka praktiskt. Du ska kunna vara på plats, förberedd, i tid, utan stress. All reglerad arbetstid ska läggas ut i ett arbetstidsschema med tid för rast och paus.

Använd verktyget Arbetstidskollen

Läs mer om hur du som ferieanställd får koll

Läs mer om du som förskollärare får koll

Läs mer om hur du som lärare i fritidshem får koll

Håll koll på tid

3. Ha koll på arbetstidsschemat

Följ ditt arbetstidsschema. Ta ut dina raster och ta pauser. Hantera övertid enligt avtal.

Har du förtroendearbetstid - ha koll på den

Har du pedagogisk utvecklingstid - värna den

Håll koll på hur du mår

4. Ha koll på hur du mår

Ha koll på hur du mår. Sömnproblem och svårigheter att koppla bort jobbet är en varningssignal på att allt inte står rätt till.

Det här kan du göra för att motverka risker i arbetsmiljön

Gör det tillsammans

5. Gör det ­tillsammans

Våga ha varandra! Prata med dina kollegor. Är ni flera som delar samma upplevelser? Är det er gemensamma organisation orsaken till att någon eller några har bekymmer? Arbetsmiljön är er gemensamma angelägenhet, arbeta tillsammans! Lägg gärna egna förslag på lösningar. Ställ krav på er chef. Även om ansvar och roller skiljer sig åt har ni många intressen gemensamma.

Säg ifrån

6. Om planeringen spricker – säg till!

Du har ett ansvar ett säga ifrån om planeringen spricker eller om någons hälsa påverkas negativt av arbetet. Tala med både din chef och med ditt ombud. Arbetsgivaren ansvarar för att rutiner finns och åtgärder vidtas.

Det finns stöd

Ta stöd av ditt ombud och din avdelning. Ha kunskap om lagar och avtal. Använd gärna de verktyg som finns.

Vill du veta mer om

  • vilka regler som gäller
  • vad du behöver veta och göra för att ha koll på din arbetstid
  • vad du själv och tillsammans med andra kan göra för att påverka arbetsbelastningen

Se filmen ”Så fungerar lärares arbetstid”

Läs vidare på ”Lärares arbetstidsschema – så ska det fungera”

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här