Skolavtal21

Ett nytt kollektivavtal är tecknat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona!

Här är ditt nya avtal

Det räcker nu!

Minska arbetsbelastningen för Sveriges lärare

Skriv under uppropet

Nu bjuder vi på 6 månader medlemskap

En redan tuff arbetssituation har blivit sämre under pandemin. I det läget ska ingen gå utan den trygghet ett fackligt medlemskap ger!

Jobbar du inom privat, ideell eller statlig verksamhet?

Här hittar du nyheter och information riktad till medlemmar inom vår friståendeorganisation.

Så uppdaterar du själv dina uppgifter!

Visste du att du kan uppdatera dina uppgifter helt själv på "Min Sida"? Logga in på "Min Sida" om du exempelvis ska ändra arbetsplats eller mejladress!