Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Höj lärarlönerna!

Kunskap kommer inte av sig själv. Kunskap kommer med lärare. För att vi ska kunna vända kunskapsutvecklingen och säkra Sveriges kompetensförsörjning behövs fler lärare.

Det kommer att saknas 79 000 lärare 2035. Men med rätt politiska beslut går lärarbristen att hejda. För att behålla de lärare vi har och locka nya till yrket måste lönerna upp och arbetsbelastningen ner.

Det finns orsaker till dagens lärarbrist.

Det finns lösningar på lärarbristen

Lärarbristen är egentligen ingen svårlöst ekvation. Om fler ska söka sig till läraryrket, och lärare ska vilja stanna kvar, måste lönerna öka och arbetsbelastningen minska. De låga lärarlönerna har blivit ett problem för hela samhället.

Ingen enskild åtgärd kan rätta till decennier av försämringar. Uppvärderingen av läraryrkets förutsättningar status och löner måste fortsätta under lång tid.

Det finns skäl till varför lärarlönerna måste höjas.

Det är bra för eleverna

Länder med högre lärarlöner har bättre skolresultat. För att eleverna ska ha de bästa lärarna krävs en statushöjning av läraryrket. Lönen en väsentlig del för att behålla duktiga lärare och att locka nya.

Det är bra för samhällsekonomin

Utbildning och kunskap, och därmed lärarna, är grunden för tillväxt och svenska framgångar. Sverige tjänar på att satsa på lärarna. Hade svenska elever samma kunskaper som de finländska skulle det ge ett årligt BNP-tillskott på 135 miljarder kronor enligt OECD.

Lärarbristen måste åtgärdas

Lärarutbildningen är lång och kvalificerad. Jämfört med en lika välutbildad civilingenjör får en grundskollärare mer än 10 000 kronor mindre i plånboken varje månad. Det betyder flera miljoner under ett yrkesliv. En investering i 3–5 år på universitet och högskola måste betala sig!

Bra lärare ska ha bra betalt. Idag lönar det sig betydligt bättre att byta arbete än att bli en ännu bättre lärare. Att göra ett bra jobb ska löna sig!

Förändringar tack vare Lärarförbundet

Efter Lärarförbundets påverkan på politiker har lärarnas löneutveckling vänt åt rätt håll igen. Men arbetet är långt ifrån över, lärarna tjänar fortfarande för lite för att locka tillräckligt många nya till yrket.

Kommunalt avtal vände lärarnas löneutveckling

Det kommunala löneavtalet, HÖK12, har gett lärarna som grupp högre löneökningar än andra jämförbara yrken. HÖK12 har inneburit en vändpunkt för lärarlönernas utveckling och därför förlängde vi i december 2015 avtalet med SKL, som gäller mellan 2012-2018. I april 2018 pågår fortfarande förhandlingar om det nya avtalet för skolan.

Statlig lönesatsning efter Lärarförbundets påverkan

Att staten ska ta ett större ansvar för lärarlönerna har länge varit ett krav från Lärarförbundet. Lärarlönerna blev en valfråga i riksdagsvalet 2014. Regeringen har valt att satsa 3 miljarder kronor årligen till höjda lärarlöner. Satsningen kallas för lärarlönelyftet och pengarna ska fördelas så att en tredjedel av lärarna får högre lön. Nu är det viktigt att fortsätta att arbeta så att lärares löner fortsätter att öka, till exempel i den vanliga löneöversynen.

Statlig satsning på skolledarlöner

Lärarförbundet har länge krävt höjda löner för Sveriges viktigaste chefer, skolledarna. Regeringen har beslutat om att satsa 34 miljoner kronor extra per år från 2016 för att höja lönerna för skolledare som jobbar i de mest utsatta områdena.

Kommentarer:

Robban
Robban Nilsson

Hej
Lärarförbundet tror inte, Lärarförbundet vet att lärares löneutveckling är bättre på många sätt.

Under vårens avtalsrörelse på andra områden har det blivit tydligt att varsel och konflikt i bästa fall för de inblandade lett till smärre förändringar av hur märket ska tolkas, inte till uppgörelser på högre nivåer. Den fackliga organisation som har återinfört siffror i sitt avtal har gjort det för att de tappar i löneutveckling.

Lönerna på det kommunala området ökar mer än för arbetsmarknaden i allmänhet och inom sektorn har lärare haft en löneutveckling som är högre än den genomsnittliga. I alla kommuner har lärares löneutveckling varit bättre än för arbetsmarknaden generellt.

Att vissa arbetsgivare, bl a Mjölby, inte i löneöversynen satsar mer är bekymmersamt men inget som hjälps upp av en konflikt som resulterar i en siffra på märkets nivå, d v s lägre än vad alla fått i löneutveckling.

  • Skapad 2017-06-09 13:50
Per
Per Wahlborg

Hur i hela friden tror man inom Lärarförbundet att ett sifferlöst avtal ska ge bättre löneutveckling? Kommunen där jag jobbar, Mjölby, "satsar" hela 1,9% i löneökning på sina lärare. Det är väl ganska exakt vad det heliga industrimärket gav. Skulle inte satsningen på att ge lärarna mer än andra fortsätta? I och med att det inte står några siffror i avtalet så har ju heller inte kommunerna några förpliktelser, Hur dum får man vara att sluta ett så fullständigt värdelöst avtal? Hög tid att gå ut i strejk!

  • Skapad 2017-06-07 22:29
Ylva
Ylva Lindskog

Det är inte bara lönerna som lockar. Vi måste ha mer planeringstid NU. Det är omöjligt att genomföra uppdraget utan att stressa sönder sig som det är nu. Vi måste få förtroende tid i arbetstiden. Det är det enda sättet.

  • Skapad 2015-12-08 23:14

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar