Lärarförbundet
Bli medlem

Höj lärarlönerna!

Sverige står inför en omfattande lärarbrist. 2035 kommer det att saknas över 79 000 lärare. Huvudorsaken till att unga väljer bort lärarutbildningen och många lärare överväger att lämna yrket är att lönen är för låg.

De låga lärarlönerna har blivit ett problem för hela samhället. För att vi ska kunna vända kunskapsutvecklingen och säkra Sveriges kompetensförsörjning behövs fler lärare. Höjda lärarlöner är helt avgörande.

Jämfört med en lika välutbildad civilingenjör får en grundskollärare mer än 10 000 kronor mindre i plånboken varje månad. Det betyder flera miljoner under ett yrkesliv. När vi frågar lärarna har 6 av 10 övervägt att lämna yrket, och huvudskälet är lönen. 1 av 4 högskolestudenter kunde tänkt sig att bli lärare, men lät bli, oftast på grund av den låga lönen.

Men lärarbristen är egentligen ingen svårlöst ekvation. Om fler ska söka sig till läraryrket, och lärare ska vilja stanna kvar, måste lönerna öka och arbetsbelastningen minska. Här är våra förslag!

  • Den statliga lärarlönesatsningen, lärarlönelyftet, behöver komma på plats.
  • Kommuner och fristående skolor måste ta ansvar för den fortsatta uppvärderingen av läraryrket.
  • Lärarlönerna måste fortsätta öka mer än arbetsmarknadens genomsnitt under många år framöver.

Hjälp till att förändra!

Var med och påverka politikerna att hålla sina löften om högre lärarlöner:

Förändringar tack vare Lärarförbundet

Efter Lärarförbundets påverkan på politiker har lärarnas löneutveckling vänt åt rätt håll igen. Men arbetet är långt ifrån över, lärarna tjänar fortfarande för lite för att locka tillräckligt många nya till yrket.

Kommunalt avtal vände lärarnas löneutveckling

Det kommunala löneavtalet, HÖK12, har gett lärarna som grupp högre löneökningar än andra jämförbara yrken. HÖK12 har inneburit en vändpunkt för lärarlönernas utveckling och därför förlängde vi i december 2015 avtalet med SKL, som gäller mellan 2012-2018. I april 2018 pågår fortfarande förhandlingar om det nya avtalet för skolan.

Statlig lönesatsning efter Lärarförbundets påverkan

Att staten ska ta ett större ansvar för lärarlönerna har länge varit ett krav från Lärarförbundet. Lärarlönerna blev en valfråga i riksdagsvalet 2014. Regeringen har valt att satsa 3 miljarder kronor årligen till höjda lärarlöner. Satsningen kallas för lärarlönelyftet och pengarna ska fördelas så att en tredjedel av lärarna får högre lön. Nu är det viktigt att fortsätta att arbeta så att lärares löner fortsätter att öka, till exempel i den vanliga löneöversynen.

Statlig satsning på skolledarlöner

Lärarförbundet har länge krävt höjda löner för Sveriges viktigaste chefer, skolledarna. Regeringen har beslutat om att satsa 34 miljoner kronor extra per år från 2016 för att höja lönerna för skolledare som jobbar i de mest utsatta områdena.

Det är viktigt att tänka på att ingen enskild åtgärd kan rätta till decennier av eftersläpning av lärares löner. Uppvärderingen av läraryrkets status och lönenivå måste fortsätta.

Kommentarer:

Robban
Robban Nilsson

Hej
Lärarförbundet tror inte, Lärarförbundet vet att lärares löneutveckling är bättre på många sätt.

Under vårens avtalsrörelse på andra områden har det blivit tydligt att varsel och konflikt i bästa fall för de inblandade lett till smärre förändringar av hur märket ska tolkas, inte till uppgörelser på högre nivåer. Den fackliga organisation som har återinfört siffror i sitt avtal har gjort det för att de tappar i löneutveckling.

Lönerna på det kommunala området ökar mer än för arbetsmarknaden i allmänhet och inom sektorn har lärare haft en löneutveckling som är högre än den genomsnittliga. I alla kommuner har lärares löneutveckling varit bättre än för arbetsmarknaden generellt.

Att vissa arbetsgivare, bl a Mjölby, inte i löneöversynen satsar mer är bekymmersamt men inget som hjälps upp av en konflikt som resulterar i en siffra på märkets nivå, d v s lägre än vad alla fått i löneutveckling.

  • Skapad 2017-06-09 13:50
Per
Per Wahlborg

Hur i hela friden tror man inom Lärarförbundet att ett sifferlöst avtal ska ge bättre löneutveckling? Kommunen där jag jobbar, Mjölby, "satsar" hela 1,9% i löneökning på sina lärare. Det är väl ganska exakt vad det heliga industrimärket gav. Skulle inte satsningen på att ge lärarna mer än andra fortsätta? I och med att det inte står några siffror i avtalet så har ju heller inte kommunerna några förpliktelser, Hur dum får man vara att sluta ett så fullständigt värdelöst avtal? Hög tid att gå ut i strejk!

  • Skapad 2017-06-07 22:29
Ylva
Ylva Lindskog

Det är inte bara lönerna som lockar. Vi måste ha mer planeringstid NU. Det är omöjligt att genomföra uppdraget utan att stressa sönder sig som det är nu. Vi måste få förtroende tid i arbetstiden. Det är det enda sättet.

  • Skapad 2015-12-08 23:14
Magnus
Magnus Lindberg

Tittar man på de kriterier som finns för de 3000kr mer/månad för 60000 lärare så känns det som ett omöjligt uppdrag för de fackligt aktiva. Så det kanske inte är så konstigt att intresset för det fackliga arbetet minskar när reformer hela tiden pumpas ut som bygger på ett 110% engagemang i sitt yrke. Jag tycker att man centralt borde börja fundera på detta.

  • Skapad 2015-10-25 19:08

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här