Lärarförbundet
Bli medlem

9 steg för bättre koll på schema och din tid för planering, reflektion och utveckling

Hur får du som är förskollärare till ett individuellt arbetstidsschema som visar vilka förutsättningar du har utifrån den planering som finns? Följ våra nio steg för att få bättre koll på din arbetstid och arbetsbelastning.

Logga in eller bli medlem för att ta del av detta innehåll

Kommentarer:

Jan
Jan Kjellin

Vi har rullande 3-veckorsschema där måndagar och fredagar är olika. Förstår jag det rätt om vi behöver göra tre sådana här scheman för att få den nödvändiga översikten då?

 • Skapad 2017-08-14 14:54
Robban
Robban Nilsson
Svar till Jan Kjellin

Det beror på om ni kan föra samtal med varandra och er chef utifrån en veckas schema eller om variationerna behöver synas för att ni ska komma åt den ni behöver få syn på/visa för andra.
Så konkret som möjligt brukar vara bäst, så de tre olika vore bra. Kanske kan nr 2 och 3 bara ta upp variationerna måndag och fredag?

 • Skapad 2017-08-14 15:42
Jan
Jan Kjellin
Svar till Robban Nilsson

Låter vettigt. Dumt att sitta med tre veckors schema om det bara gäller 5+4 dagar. ;)

 • Skapad 2017-08-14 19:55
Elisabeth
Elisabeth Grahn

Rast är väl måltidsuppehåll. 30 min?
10 - 20 min bortplockning och efterarbete + förarbete till nästa lektion 30 -10 min. vart tog rasten vägen.
måste man inte beakta det i schemaläggningen.
Är antagligen också i olika klassrum. Varför lägger ni inte ut det i förslaget?

 • Skapad 2017-06-08 09:03
Robban
Robban Nilsson
Svar till Elisabeth Grahn

Hej

Rast och måltidsuppehåll är i avtalshänseende olika saker.

Rasten bör vara minst 30 minuter och är inte arbetstid. Under rasten ska du kunna lämna arbetsplatsen och inte ha några arbetsuppgifter.

I vårt exempel har vi i punkt 5 pekat på behovet av tid för praktiskt kringarbete samt förflyttning. Vi hoppas att man ser det som ett tips och själv pekar på det behov som finns i den egna, praktiska verkligheten.

 • Skapad 2017-06-09 14:07
Robban
Robban Nilsson

Vaket! Visst är det så och visst skulle det uppmärksammas men det föll bort. Nu är det åtgärdat.
Tack för hjälpen.

 • Skapad 2016-04-18 16:21
Jessica
Jessica Carlsson

Vi pratar mycket om var rasten ska läggas. ATL säger att man inte ska arbeta mer än 5 timmar utan rast. I det här exemplet är så inte fallet på måndagen och inte en uppmärksammad del att se över. Hur tänktes det där? Det är ju en paus inlagd men styr den rasten?

 • Skapad 2016-04-08 11:27
Jessica

Om Jessica Carlsson

Jag är fritidspedagog och arbetar på Korsängsskolan som är en f-9 skola i Enköping. Har arbetat i avdelningsstyrelsen sedan -98 och började som studieorganisatör, idag är jag v. ordförande.

Elisabet
Elisabet Uitto

Finns inte detta som digitalt verktyg? Vore kanoners! Tänker även att kunna lägga arbetslagets scheman "på varandra" för att lättare kunna se t ex krockar eller för låg bemanning.

 • Skapad 2015-05-26 14:49
Robban
Robban Nilsson

Hej Jayne
Förutsättningar och organisation ser ju olika ut för olika lärargrupper men varierar också inom grupperna. I grund och botten är det fråga om att beskriva hur de arbetsuppgifter man har, ryms inom arbetstiden och att göra en bedömning om tiden räcker för att nå den kvalitet som förväntas. Några svar på dina frågor: Utifrån det du beskriver skulle jag utgå från "förskollärarens nio steg" men även ta en titt på "Undersök dina arbetstider - nio steg".
Att ha planeringstid samtidigt som du är i barngrupp låter inte bra.
Pauser är ju i stor utsträckning till just för återhämtning. När man möter människor en stor del av sin arbetstid är pauser viktiga för att kvaliteten i mötet ska vara god - hela dagen. Återhämtning är också viktig för din hälsa. Det finns inga regler om antal minuter men lagen säger att arbetet ska organiseras så att det finns möjlighet att ta ”de pauser som behövs”.
/Robban Nilsson, ombudsman

 • Skapad 2015-01-20 11:32
Jayne
Jayne Blomgren

Vad gäller förskollärare i förskoleklass och även på fritids? Jag jobbar 40 timmar i barngrupp, där ingår min planeringstid. Har ansvar för 25 elever, själv i f klassen. Fritidspedagogen ansvarar på fritids. Jag har utv samtalen själv.
Paus? Har vi rätt till det?
Återhämtningstid mellan två verksamheter, finns det?
Ska jag rätta mig efter vad som gäller för förskollärare på förskola eller ?

 • Skapad 2015-01-19 18:23
Jayne

Om Jayne Blomgren

Hej, jag är förskollärare och arbetar nu som bitr förskolechef i Malmö.

Robban
Robban Nilsson

Hej
Nu finns en tom schemamall som bilaga på sidan.

 • Skapad 2014-11-06 16:10
Anna-Carin
Anna-Carin Nilsson

Hej!
Saknar också ett schema att fylla i, bra att det är på gång. Det blir lättare att få en helhetssyn på vad man gör och för att kunna ha dialog med sina kollegor och chef om arbetsfördelning och reflektionstiden.

 • Skapad 2014-10-14 17:39
Anna-Carin

Om Anna-Carin Nilsson

Förskollärare sedan 1992,
NTA-utbildare i förskoletema Vatten, Luft, Ljus och Ljud

Per
Per Edberg

Hej Karin! Vi har uppmärksammat det vid vårt möte i Lärarförbundets skolformsnämnd förskola och ska försöka se till att det går att få fram ett sådant verktyg.

 • Skapad 2014-10-14 13:25
Per

Om Per Edberg

Arbetat som förskollärare i Umeå kommun sen 1992. Nu har jag en plocktjänst på Tomtebogård på förskola, fritids och skola. Är ledamot för Lärarförbundet i avdelningsstyrelse, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud och ledamot i Lärarförbundets arbetsmiljöråd. Jag är kursledare i utbildning för nya ombud, skyddsombud och FIA. Jag drivs av möjligheten att påverka villkors, professions och arbetsmiljöfrågor. För mig är det viktigt att alla som anställs i en befattning som lärare kan tillhöra och bli företrädda av ett starkt lärarfack. Vi måste jobba hårt för att huvudmännen ger förutsättningar till behörighetsutbildning för sina obehöriga lärare.

Lärarförbundet måste tydligt visa att vi är ett fackförbund för alla som arbetar som lärare i vårt skolsystem och lägga krutet på att driva villkorsfrågor med fokus på arbetsmiljö och arbetsbelastning. Vi måste vara tydliga med konsekvenserna av det fria skolvalet och vinstdrivna skolor för att få till en förändring som säkerställer att vi får en likvärdig skola.

Min styrka är min breda erfarenhet som lärare i förskola, fritidshem och skola och även erfarenheten från det vardagsfackliga arbetet med förhandlingar, samverkan och arbetsmiljö.

Karin
Karin Rådestig

Jättebra men var kan man få ett sånt schema som man fyller i själv Har inte tid till att från början göra ett schema Kan ni inte skriva ut ett schema man kan fylla i själv.
karin.radestig@helsingborg.se

 • Skapad 2014-10-07 16:30

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här