Senast uppdaterad

2021-12-14

Ny organisering för Sveriges lärare och skolledare

Sveriges lärare och skolledare behöver stärka sin ställning i samhället, få en tydligare röst i samhällsdebatten och större påverkansmöjligheter både lokalt och nationellt.

Lärarförbundet har tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund tagit fram ett förslag för en ny organisering för alla lärare och skolledare. Tanken är att bilda två nya starka förbund – ett förbund för Sveriges Lärare och ett för Sveriges Skolledare som hänger tätt ihop i en samarbetsstruktur.

Genom att samla alla lärare och skolledare i en ny organisering skapar vi en starkare facklig kraft med bättre förutsättningar att stärka vår professions ställning i samhället. Vi ser att vi tillsammans kan få:

 • större påverkansmöjlighet lokalt och nationellt
 • tydligare röst i skoldebatten
 • successivt bättre avtalslösningar
 • mer effektivt användande av medlemsavgifterna
 • gemensamt fokus på rekrytering av oorganiserade lärare och skolledare
 • bättre medlemserbjudanden för en större medlemskår.

Medlemsomröstning

Förslaget att skapa en ny organisering innebär att dagens tre förbund ersätts av två nya förbund – Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare som binds samman i en samarbetsstruktur. Vi behöver veta vad medlemmarna tycker i frågan och därför kommer en digital medlemsomröstning ske parallellt inom de tre förbunden mellan den 20 januari och 15 februari 2022. Resultatet av omröstningen kommer vara rådgivande för den fortsatta processen.

Information om medlemsomröstningen skickas ut till alla medlemmar i januari och här på vår webbplats finns också information om hur det här kommer att gå till.

Det slutgiltiga beslutet om att bilda en ny organisering tas av de tre förbundens kongresser i maj 2022. Målet är att den nya fackliga organiseringen ska bli verklighet den 1 januari 2023.

Tidplan – då tas nästa steg

 • Årsskiftet 2021/2022: Förslag om ny organisering presenteras
 • 20 januari-15 februari: Medlemsomröstning
 • Januari-maj: Diskussioner om förslaget till ny organisering
 • Maj 2022: Respektive kongress tar ställning till förslaget
 • Januari 2023: En ny organisering införs. Övergångsregler gäller
 • Våren 2024: Första ordinarie kongress för den nya organiseringen

Frågor och svar – ny organisering och medlemsomröstning

Här har vi samlat frågor och svar kring ny organisering tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.