Ny organisering för Sveriges lärare och skolledare

Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds och Sveriges Skolledarförbunds kongresser har sagt ja till en ny facklig organisering för Sveriges lärare och skolledare.

Den 1 januari 2023 bildas två nya starka förbund – Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Förbunden kommer gemensamt bilda föreningen Facken inom utbildning som kommer utgöra en brygga mellan förbunden. Föreningen kommer bedriva verksamhet där förbunden gynnas av samarbete till exempel inom internationellt arbete och politisk påverkan.

Genom att samla alla lärare och skolledare i en ny organisering får vi en starkare facklig kraft med bättre förutsättningar att stärka vår professions ställning i samhället. Tillsammans kan vi nu få:

  • större påverkansmöjlighet lokalt och nationellt
  • tydligare röst i skoldebatten
  • successivt bättre avtalslösningar
  • mer effektivt användande av medlemsavgifterna
  • gemensamt fokus på rekrytering av oorganiserade lärare och skolledare
  • bättre medlemserbjudanden för en större medlemskår

Guide om Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

Vill du veta mer om Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare kan du ta del av vår guide. Där beskrivs de nya organisationerna och du kan fördjupa dig i de delar som du själv önskar.

FAQ kring bildandet av nya fackförbund

Här har vi samlat frågor och svar om vad beslutet att bilda Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare innebär.

FAQ kring övergångsreglerna

Här har vi samlat frågor och svar kring övergångsreglerna för medlemmar i Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare.

Mer om etableringen av Sveriges Lärare