Ny organisering för Sveriges lärare och skolledare

Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds och Sveriges Skolledarförbunds kongresser har sagt ja till en ny facklig organisering för Sveriges lärare och skolledare.

Den 1 januari 2023 bildas två nya starka förbund – Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Förbunden kommer gemensamt bilda föreningen Facken inom utbildning som kommer utgöra en brygga mellan förbunden. Föreningen kommer bedriva verksamhet där förbunden gynnas av samarbete till exempel inom internationellt arbete och politisk påverkan.

Genom att samla alla lärare och skolledare i en ny organisering får vi en starkare facklig kraft med bättre förutsättningar att stärka vår professions ställning i samhället. Tillsammans kan vi nu få:

  • större påverkansmöjlighet lokalt och nationellt
  • tydligare röst i skoldebatten
  • successivt bättre avtalslösningar
  • mer effektivt användande av medlemsavgifterna
  • gemensamt fokus på rekrytering av oorganiserade lärare och skolledare
  • bättre medlemserbjudanden för en större medlemskår

Kongresshandling – guide

Inför extrakongresserna i våras togs en guide fram där du på ett överskådligt sätt kunde läsa mer om förslag till ny organisering för lärare och skolledare. En uppdaterad guide för det slutliga förslaget presenteras här inom kort.

Frågor och svar

Här har vi samlat ett antal frågor och svar kring den nya fackliga organiseringen för lärare och skolledare.

Tidplan för processen framåt

  • 1 januari 2023: En ny facklig organisering införs. Övergångsregler gäller
  • Våren 2024: Första ordinarie kongress för den nya organiseringen