Senast uppdaterad

2020-01-09

Kontakta din avdelning

Din avdelning eller riksavdelning hjälper dig med färsk lönestatistik och när du behöver personligt stöd på din arbetsplats i ett specifikt ärende.


Vilken avdelning tillhör jag?

Som yrkesverksam medlem tillhör du oftast Lärarförbundets lokalavdelning i den kommun där du arbetar. Om du blir arbetslös eller går i pension stannar du kvar i samma lokalavdelning som du tillhört innan.

  • Du som jobbar inom statlig, ideell eller privat verksamhet tillhör vår Riksorganisation.
  • Du som jobbar inom SiS, AcadeMedia eller SPSM hör till någon av våra riksavdelningar.
  • Är du anställd inom Universitet och högskola eller Folkhögskola tillhör du en av våra två samrådsavdelningar.

Har du svårt att hitta information om din avdelning, svårt att hitta din avdelning eller har du andra frågor kring ditt medlemsskap kan du kontakta Lärarförbundet Kontakt via webformuläret på www.lararforbundet.se/kontakt eller på telefon 0770-33 03 03.