Senast uppdaterad

2020-01-09

Kontakta din avdelning

Din avdelning eller riksavdelning hjälper dig med färsk lönestatistik och när du behöver personligt stöd på din arbetsplats i ett specifikt ärende.Vilken avdelning tillhör jag?

Som yrkesverksam medlem tillhör du Lärarförbundets lokalavdelning i den kommun där du arbetar.

Du som jobbar inom statlig, ideell eller privat verksamhet kontaktar Lärarförbundet Kontakt via lararforbundet.se/kontakt eller telefon 0770-33 03 03.

Du som jobbar inom SiS, Lernia, AcadeMedia eller SPSM hör till någon av våra riksavdelningar.

Är du anställd inom Universitet och högskola eller Folkhögskola tillhör du en av våra två samrådsavdelningar.

Om du blir arbetslös eller går i pension stannar du kvar i samma lokalavdelning som du tillhört innan.