Temasida1
Senast uppdaterad

2018-09-20

Allt om skolavtal18

Nu finns ett nytt skolavtal för lärare och skolledare inom kommunal sektor. Det nya avtalet innehåller tydliga förbättringar vad gäller arbetet med arbetsmiljö och ordning och reda i lönesättningen. Ett avtal för fler och friskare lärare!

Avtalet gäller fram till 31 mars 2021. Du omfattas av avtalet om du:

 1. är anställd i kommun, landsting eller företag i Sobona (tidigare Pacta).
 2. är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare i förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasium, musik- och kulturskola eller någon annan utbildningsform.

Det är ett avtal för fler och friskare lärare.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet

Det här är nyheterna

Arbetsmiljö och arbetsbelastning centrala frågor

Lärarfacken har ihärdigt hävdat att arbetsmiljön, arbetsbelastningen och sjuktalen för lärare måste tas på största allvar.

 • Vi är nu överens med SKL om att ett arbete behöver göras i varje kommun.
 • Insatser ska göras på varje enskild förskola och skola, med mål, analys och åtgärder, som sedan följs upp på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter. 
 • Vikten av att åskådliggöra arbetsinnehåll och skapa balans i den enskilde medarbetarens uppdrag betonas särskilt i avtalet.

Ordning och reda i lönesättningen

 • Omotiverade löneskillnader ska bort och en bra löneutveckling ska inte kräva att lärare måste byta arbetsgivare.
 • Avtalet tydliggör att lokala parter ska analysera lönestruktur och löneutveckling, vilket är viktigt för att peka på arbetsgivarens ansvar för ordning och reda i lönesättningen.
 • Avtalet säger också att kompetens, kontinuitet och erfarenhet som bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål sett över tid ska premieras.

Ett turordningssystem för skolans värld

 • Ett resultat av förhandlingarna är att SKL nu delar vår uppfattning om att turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
 • Reglerna måste utgå från skolan och dess unika förutsättningar: behörighetsregler, årlig tjänstefördelning och skollagen. 
 • Därför kommer inte de turordningsregler som genomförts för övriga kommunala verksamheter ingå i #skolavtal18.

Här finns svar på dina frågor!

Toppbild temasida1340x542 skolavtal18 fragorsvar 1

De lokala löneöversynerna kan nu slutföras, och sedan betalas nya löner ut med full retroaktivitet från den 1 april 2018.

Detta och mycket mer får du svar på här.

Kontakta oss om du har frågor!

Om du saknar svar på någon fråga eller vill ha mer information är du alltid välkommen att kontakta din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.

Mer om skolavtal18

Avtalen som PDF:er