Senast uppdaterad

2021-06-09

Allt du behöver veta om corona i skolan

På den här sidan samlar vi information om corona (covid-19) för dig som arbetar i skolan. Vad gäller för dig som lärare, skolledare och lärarstudent? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ vår bevakning.

Vanliga frågor och svar

Lärarförbundets arbete under pandemin

Vårt fokus ligger på att skydda och stötta våra medlemmar, och att påverka beslutsfattare. Här kan du läsa om vårt arbete med anledning av covid-19, och vad vi har åstadkommit hittills.

And here you can find a summary in english!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om corona

I vårt särskilda nyhetsbrev får du löpande information med nyheter om corona och skolan. Fyll i formuläret här under.

Är du medlem i Lärarförbundet?
Ja Nej

Jag godkänner att mina uppgifter hanteras enligt GDPR för marknadsföringssyften.

Viktigt att veta inför sommaren

Ingenting är som vanligt just nu på grund av coronapandemin. Även sommaren 2021 kommer påverkas av pandemin.

Här samlar vi det som är viktigt att tänka på inför sommaren!

Uppdaterad information om korttidsarbete/korttidspermittering

2021-06-09

Riksdagen har fattat beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen -Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, vilket kompletteras av förordningen (2013:1010) om korttidsarbete, utfärdad av regeringen. Den 15 februari fattades beslut i riksdagen om en särreglering i form av stöd vid korttidsarbete i vissa fall, vilket gav möjlighet till fortsatt förstärkt stöd fram till 2021-06-30. I juni 2021 fattas det beslut om ytterligare en förlängning, till 2021-09-30. Förändringen förväntas träda i kraft från den 29 juni.

Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal* på ett antal avtalsområden om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering). I korthet går lagen ut på att staten, genom Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid och avstår en mindre del än arbetstidsförkortningen av lönen. De steg som finns är 20, 40, 60, respektive 80 % av det ordinarie arbetstidsmåttet.

Det kan konstateras att det nya regelverket om s k korttidspermittering har en mycket begränsad tillämpning för de flesta medlemmar. Detta trots tidigare beslut den 2 april kring tillfälligt undantag från lagen för verksamhet, som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten. Dessa verksamheter omfattas alltså i normalfallet inte av lagen, men även med det tillfälliga undantaget kommer det att vara ovanligt inom de flesta av våra områden främst av den anledningen att de inte kommer att drabbas av allvarliga ekonomiska problem beroende på Corona. I det nya lagförslaget, vilket beräknas tas den 15 februari 2021, föreslås det tillfälliga undantaget permanentas.

Regelverket föreslås alltså fortsätta gälla till den sista september 2021. Är du osäker, ring eller mejla Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03. I övrigt rekommenderar vi att du ställer frågor till arbetsgivaren, som får stöd av sin arbetsgivarorganisation. Lokala överenskommelser ingås med riksorganisationen inom Lärarförbundet, vilket innebär att arbetsgivare skickar framställan om förhandling till Kontakten, så ansvarar ombudsman från Medlem & Förtroendevald för avtalstecknandet, med undantag för bl.a. riksavdelningen inom AcadeMedia som har mandat att teckna överenskommelse. Ytterligare information finns på bland annat Tillväxtverkets hemsida. Vi har även tagit fram ett antal Frågor & svar.

* Vi uppdaterar fortlöpande med information om inom vilka kollektivavtalsområden Lärarförbundet har tecknat avtal eller där avtalen har förlängts.

 • Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet) - förlängts till 2021-09-30
 • ArbetsgivarAlliansen - Skola/Utbildning - Folkhögskola - Tria
 • KFO
 • IDEA - Studieförbunden - Skolavtalet - Folkhögskolor och utbildningsföretag
 • Staten
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
 • Almega Kompetensföretagen

Ny rapport om lärarnas situation under corona

2021-03-31 I Lärarförbundets nya coronarapport beskrivs ett läge där Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte följs och där långt ifrån alla arbetsgivare tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Även arbetsbelastningen är oacceptabel.

Läs rapporten här!

Nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör

2021-03-25 Den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan upphör 1 april. Vi på Lärarförbundet är förvånade över beskedet att fjärr- och distansundervisningen på gymnasiet kan upphöra från 1 april. Speciellt som smittan ökar i åldrarna 10-19 år.

– Det här är ett oväntat, obegripligt besked med tanke på hur smittspridningen ser ut. Det är tydligt att man har haft fokus på vad som behövs för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, och inte på att det krävs friska lärare och elever för att kunna bedriva undervisning, säger Johanna Jaara Åstrand skriver tidningen Läraren.

Risk för lägre ferie- eller semesterlön om du varit borta från jobbet med ”riskgruppsersättning”

Har du haft lång frånvaro från arbetet under pandemin för att du eller en närstående tillhör en riskgrupp? Då bör du snarast kontakta din arbetsgivare för att få veta vilken inkomst du får under sommaren. Du riskerar nämligen att få en lägre ferie- eller semesterlön än vanligt.

Om du haft ersättning från Försäkringskassan (viss förebyggande sjukpenning i särskilt syfte, eller viss smittbärarpenning) och är kommunalt anställd, gäller samma regler som under sjukskrivning. Det vill säga: du tjänar in ferielön eller semester under maximalt sex månaders frånvaro.

Arbetsgivarna inom fristående verksamhet har inte gått med på motsvarande, vilket innebär att även kortare frånvaro kan försämra sommarens lön.

Arbete under sommaren

Om situationen med covid-19 har förbättras tillräckligt mycket till sommaren kan du överväga att arbeta då, för att få bättre ekonomi.

Om du är ferieanställd och vill arbeta under sommaren måste du och din arbetsgivare vara överens om det. Det blir då en anställning med timlön, utöver din ordinarie anställning. Timlön betalas vanligtvis ut en månad i efterskott, så det kan vara klokt att prata om förskottsutbetalning.

Om du är semesteranställd kan du vanligtvis inte tvingas att ta obetald ledighet, såvida du inte jobbar hos en mindre arbetsgivare som stänger verksamheten under vissa veckor. Med andra ord kan du då arbeta under sommaren.

Resonera med din chef, och prata med oss på Lärarförbundet Kontakt om du är medlem och behöver stöd.

Riskgruppsersättning förlängs - igen!

2021-03-09 I dag den 9 mars berättar regeringen att riskgruppsersättningen kommer att förlängas tills dess att vaccineringarna av riskgrupperna är färdiga. Hur förlängningen kommer att se ut och hur avvecklingen kommer fungera i praktiken kommer dock regeringen att återkomma till, detta rapporterar Sveriges Radio.

Lärarförbundet välkomnar detta!

Gravida får rätt till ersättning

2021-03-09 Efter Lärarförbundets påtryckningar: gravida som varken kan vara på jobbet på grund av smittrisken eller jobba hemifrån får nu rätt att ta ut ersättning genom graviditetspenning, om inte arbetsgivaren kan ordna arbetet så att den gravida inte utsätts för smitta! Detta med tanke på den förhöjda risken för gravida från vecka 20.

Här är Försäkringskassans frågor och svar om ersättningen.

En ny analys som Socialstyrelsen gjort visar att gravida i vecka 20-36 som får en covid-19-infektion har en högre risk att föda för tidigt. Därför bör de läggas till den lista med riskgrupper som myndigheten tog fram i våras.

– Det är just risken att föda för tidigt som är förhöjd. Att bli född för tidigt innebär en risk för barnet och det är därför vi nu lägger graviditet till listan över risker vid covid-19. Men data ger inte stöd för att covid-19 innebär risk för allvarlig sjukdom varken hos mamman eller barnet, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen. Läs pressmeddelandet här

Tidigare har Folkhälsomyndigheten gått ut med detta:

Ny kunskap om förhöjd risk för gravida när det gäller covid-19 gör att Folkhälsomyndigheten förstärker och upprepar sina rekommendationer om försiktighet när det gäller risken för att smittas av viruset SARS-CoV-2.

Läs pressmeddelandet här.

Detta innebär en ytterligare förstärkt uppmaning att gravidas situation på arbetsplatsen ska riskbedömas. Försiktighetsprincipen ska råda - särskilt efter v 20!

Covid-19 är klassat i riskklass 3 enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Då är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning av arbetsmiljön för alla gravida arbetstagare. Om riskbedömningen visar att det ordinarie arbetet innebär en riskfylld arbetsmiljö ska arbetsgivaren:

 1. Undanröja risken,
 2. Går inte detta - omplacera till ett säkrare arbete – alternativt hemarbete
 3. Går inte det kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att fortsätta det riskfyllda arbetet. Arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning. Läs mer om graviditetspenning här.

Lärarförbundet har tryckt på regeringen för besked om vilken typ av ersättning som kan gå ut under perioden ifall inte arbetsgivaren kan ordna hemarbete eller på ett annat sätt smittsäkra arbetsmiljön för den gravida. Nu har socialminister Shekarabi gett besked Läs mer här och här!

På Folkhälsomyndighetens webbplats rekommenderas gravida ta ut föräldrapenning från v 32 om inte det går att lösa situationen på arbetsplatsen. Detta tycker Lärarförbundet är fel. Den enskilde ska inte lösa risken för smitta genom att knapra på sina föräldradagar. Som gravid kan du vara fullt arbetsför långt fram i graviditeten. Här måste arbetsgivaren ta ansvar för arbetsmiljön.

Alla gravida uppmanas kontakta chefen och föra en dialog om hur de ska arbeta under graviditeten. Det är bra om skyddsombudet involveras redan här. Under samtalet görs en riskbedömning om riskerna som finns runt den gravida och när detta görs ska skyddsombudet delta. Utifrån riskbedömningen bestäms åtgärder som ska leda till att den gravida skyddas från smitta och känner sig trygg.

Länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/gravida-uppmanas-till-extra-forsiktighet-for-att-inte-bli-sjuka-i-covid-19/

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/forald...

https://www.av.se/nyheter/2020/gravida-och-covid-19-pa-arbetsplatsen--forsiktighetsprincipen-ska-rada/

Vi kräver konsekvens i munskyddsfrågan

Allt fler regioner inför nu skärpta rekommendationer om munskydd där det är svårt att hålla avstånd, till exempel på arbetsplatser. Men i till exempel Stockholm gäller rekommendationerna inte i skolmiljö.

– Det håller inte att fortsätta undanta skolorna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Sörmland och Västerbotten är de regioner som hittills infört skärpta rekommendationer om munskydd i inomhusmiljö och i kollektivtrafiken. I Stockholm gäller rekommendationerna inte i skolmiljö och i Sörmland gäller de inte i förskolor eller i klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.

Detta trots att arbetsplatser i allmänhet pekas ut som en miljö där smittrisk råder.

– De som fattar de här besluten verkar glömma att skolan är en arbetsplats för hundratusentals lärare och att även lärare går hem till sina familjer när arbetsdagen är slut. Många lärare reagerar och känner otrygghet inför inkonsekvensen i besluten. Man tycks se på skolan som en bubbla där smittrisken inte existerar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Samtidigt som rekommendationerna om munskydd införs fattar flera regioner beslut om olika distanslösningar för skolorna efter sportloven. Det är positivt att några av dessa besked ges med viss framförhållning – men att fortsätta undanta skolorna från allmänna smittskyddsåtgärder är ohållbart.

– Lärare är inte immuna mot covid-19. Vaccin är en bristvara och vi har hittills inte fått några signaler om att samhällsviktiga yrken kommer att prioriteras i vaccineringen. Utan friska lärare – ingen undervisning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ambulerande lärares situation måste riskbedömas!

2021-02-19 Coronaläget påverkar ambulerande lärares situation. Exempelvis speciallärare, specialpedagoger, kulturskolans lärare och modersmålslärare jobbar ofta ambulerande, det vill säga att de åker från skola till skola för att hålla i sin undervisning. Något de fortsatt göra under coronapandemin vilket givetvis har en stor risk kopplat till sig. Det är viktigt att man som ambulerande lärare pratar med sitt skyddsombud och sin arbetsgivare. Det faktum att man reser runt och potentiellt exponeras för viruset måste riskbedömas:

 • riskbedöm detta på gruppnivå och ta fram åtgärder för att minska riskerna
 • riskbedöm på individnivå
 • kan risken åtgärdas på arbetsplatsen?
 • finns det arbetsuppgifter som går att göra hemifrån?
 • gör fortlöpande uppföljningar
 • Kan de grundläggande råden för att förhindra smittspridning följas?
 • Vilka arbetsmoment kan innebära en smittrisk?
 • Finns det arbetsmoment där arbetstagare inte kan hålla avstånd?
 • Finns det arbetsmoment där personlig skyddsutrustning ska användas?
 • Hur särskilda hygienåtgärder sköts?
 • Finns det personal i riskgrupp?
 • Finns det elever i riskgrupp?
 • Arbetstagares oro för att smittas
 • Hur löser vi personalfrånvaro?
 • Hur klarar vi den ökade arbetsbelastningen?
 • Prioritering av arbetsuppgifter och en plan om vad som ska göras om en elev/ett barn eller personal uppvisar symptom på covid-19.

Om inget händer kan skyddsombudet agera med stöd av Arbetsmiljölagen. Det är viktigt att kontakta skyddsombudet! 

Tillbuds- och arbetsskadeanmälan covid-19

2021-02-16

Arbetsskada

Har arbetstagaren blivit smittad på jobbet och insjuknat ska det anmälas till Försäkringskassan och till AFA-försäkring.

Arbetsgivaren ska: göra anmälan till Försäkringskassan om arbetssjukdom. Om arbetsgivaren inte vill anmäla...gör en egen anmälan. Det är försäkringsgivaren inte arbetsgivaren som avgör om det är en arbetsskada eller ej. Anmälan görs enklast på www.anmalarbetsskada.se

Arbetstagaren ska: göra anmälan till AFA-försäkring. Ange arbetsskada på grund av smittsam sjukdom. Gör anmälan direkt till AFA-försäkring.

https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetssk...

Allvarligt tillbud

Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till arbetsmiljöverket. Anmälan om tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet

Arbetsgivaren ska: anmäla allvarligt tillbud på

www.anmalarbetsskada.se

Många arbetsgivare använder IA (Kia) eller liknande digitala system för anmälan. Det går att använda IA (KIA) för anmälan av tillbud och arbetsskada men det finns arbetsgivaren som ser risker utifrån sekretess och därför inte vill använda systemen. Detta ändrar inte det faktum att covid-19 relaterade tillbud och arbetsskador ska anmälas. Då görs anmälan enligt ovanstående

Lärarförbundets krav på Folkhälsomyndigheten: "Samhällsviktiga yrken måste prioriteras"

20-02-05 Samhällsviktiga yrken måste prioriteras när vaccineringen mot Covid-19 fortskrider, inte minst för att skolorna ska kunna fortsätta vara öppna. Det kravet lyfte Lärarförbundet vid ett möte med Folkhälsomyndigheten fredagen 5 februari 2021.

På torsdagen presenterades en ny prioriteringsordning för vaccineringen där samhällsviktiga yrken lyser med sin frånvaro.

Lärarförbundets uppfattning är att yrkesgrupper som har en samhällsbärande roll, och som dessutom dagligen måste träffa andra människor, ska prioriteras innan vaccinet blir tillgängligt för alla.

– Självklart ska riskgrupperna få sina doser först, men efter dem och vård- och omsorgspersonalen, måste andra med samhällsviktiga yrken erbjudas vaccin. Det gäller inte minst lärarna som ser till att utbildningen fungerar trots pandemin och som tar hand om andras barn när de är på jobbet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

På fredagen 5 februari lyfte Lärarförbundet kravet vid ett möte med Folkhälsomyndigheten. Förbundet ställer också krav på fortsatt uppföljning och redovisning av Covid 19-utbrott i skolmiljö.

Så sent som i veckan kom rapporter om hög smittspridning på låg- och mellanstadieskolor på flera håll i landet.

– Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i skolmiljö är inte lätt och vi ser hur belastningen och oron växer i lärarkåren. Därför uppmanar vi myndigheten att tänka om och sätta de samhällsviktiga yrkena på prioriteringslistan. För lärarna som kämpar otroligt hårt i en utsatt situation skulle det vara en viktig signal, säger Johanna Jaara Åstrand.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Nya kursplanerna i grundskolan skjuts upp pga pandemin

2020-02-04 De nya kursplanerna i grundskolan skjuts upp ett år på grund av pandemin. Det beslutade regeringen idag den 4 februari. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand intervjuades om frågan i Lunchekot i Sveriges Radio. Hon uttryckte besvikelse över att beskedet kommer så sent.

– Vi har legat på regeringen sedan april för att de ska lätta på kraven för svensk lärarkår under pandemin, sa Johanna Jaara Åstrand till Lunchekot.

Hon beskrev också den extremt pressade situationen, där lärare tvingas dubbelarbeta för att kompensera för sjuka kollegor. Hon menade även att det inte är ansvarsfullt att vänta såhär länge innan svensk lärarkår får veta vad som ska gälla.

Lyssna på Johanna Jaara Åstrand i Lunchekot, cirka 17 minuter in i avsnittet: https://sverigesradio.se/avsnitt/1648214

Lärarförbundet arbetar för att minska kraven på lärarna under pandemin och har haft många samtal med nationella politiker och myndigheter under hösten. Det har bland annat resulterat i ett tillskott om en miljard kronor till kommunerna och att Skolverket tagit bort kravet på att genomföra nationella prov och bedömningsstöd.

Lärarförbundet har även krävt att utbildningsutskottet i riksdagen ska ta initiativ till förändringar av kraven på lärarna.

Vi kommer självklart fortsätta arbeta med frågan tills vi ser verkliga förändringar i lärarnas vardag.

Lärarförbundet kritiskt mot FHMs stopp av skolstatistik

2020-01-26

Folkhälsomyndigheten har stoppat insamlingen av uppgifter om covid-utbrott i skolmiljö. Det innebär att det saknas uppgifter om utbrott i skolan på nationell nivå. Lärarförbundet är kritiskt och förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand har uttalat sig i tidningen Läraren om detta:

– Vi har olika perspektiv och ansvar. Skolan har ingen egen inrapportering av utbrott, vi överlåter det till dem som är experter. Det enda vi kan konstatera är att enligt våra rapporter och analyser så har arbetsgivarna gjort för lite för att vidta nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen och hålla lärarna friska på jobbet. En stor del av stängningarna beror på att det inte finns friska lärare att tillgå, säger hon och fortsätter:

– Det finns arbetsgivare som tar sitt ansvar, som jobbar exemplariskt och vidtar alla åtgärder man kan. Och som tar medarbetarnas oro på allvar. Sen finns motsatsen. Arbetsgivare som agerar helt ansvarslöst och som inte tar oron på allvar och som varnar lärare som inte vill delta i stora personalsammankomster, och som förbjuder lärare att ha munskydd vid behov. Det är oacceptabelt.

– Vi har en väldigt hårt pressad lärarkår som inte bara ska härbärgera sin egen oro utan också elevernas och vårdnadshavares oro. Den ökar när det florerar så många motstridiga uppgifter. Det är klart att vi lärare helst vill ha skolor och förskolor igång. Men vi vill inte utsättas för smitta på jobbet. Men det är faktiskt två olika frågor. Det vi uppmanar alla medlemmar till är att ta kontakt med skyddsombudet och trycka på för att riskbedömningar genomförs. Därför är det viktigt att FOHM fortsätter sina statistikinsamlingar. Det kunskapsunderlaget är jätteviktigt för att kunna vidta rätt åtgärder för att minska smittspridningen men också för att dämpa oro.

Lärarförbundet och utbildningsministern diskuterar skolans svåra situation under pandemin

2020-01-25 Lärarförbundet har en kontinuerlig dialog med utbildningspolitiker i riksdag och regering. Idag hade Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand möte med utbildningsminister Anna Ekström om pandemisituationen. På mötet deltog statssekreterare och de andra fackliga organisationerna.

– Situationen på landets förskolor och skolor är extremt ansträngd med orimlig arbetsbelastning och stor oro, både för att utsättas för smitta på jobbet och för vilka konsekvenser pandemin får för eleverna och deras kunskapsutveckling. Att börja prata om hur kunskapsskuld ska tas igen i dagsläget är ett hån mot en redan hårt arbetande lärarkår. Rensa bort alla arbetsuppgifter från lärarna som inte direkt har med elevernas lärande att göra istället, ställ högre krav på arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar och visa förståelse och respekt för lärarnas yrkesansvar och oro. För att hålla undervisningen igång måste lärarna hållas friska, sa Johanna Jaara Åstrand.

På mötet lyfte Johanna Jaara Åstrand upp den höga arbetsbelastningen och att kraven på lärare inte kan vara desamma under pandemin som normalt. Ett krav som Lärarförbundet fört fram återkommande under pandemin. Läs Lärarförbundets skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström 26 nov 2020 (pdf)

Trots stor förståelse för den pressade situationen hos ansvariga politiker så har de hittills inte fattat beslut om tillräckliga anpassningar och kravlättnader. Johanna lyfte återigen kravet om att regeringen också måste tydliggöra att lärare bara ska ansvara för en undervisningsform åt gången, det vill säga antingen när- eller distans/fjärrundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.

Johanna Jaara Åstrand lyfte också behovet av att smittskyddsåtgärder verkligen vidtas på varje skola och förskola. Hos 6 av 10 huvudmän har alla högstadieskolor övergått till olika distanslösningar där nästan all eller samtlig undervisning nu sker på distans.

Huvudanledningen till distansåtgärderna är för att undvika trängsel, och därmed smitta, på skolorna. Den trängseln har såklart funnits under hela pandemin och det är ett riktigt underbetyg på huvudmännens ansvarstagande att vidta nödvändiga smittskyddsåtgärder för att förhindra att lärare och skolledare utsätts för smitta på jobbet.

Alldeles för få huvudmän har utökat lokalytor eller vidtagit andra åtgärder som gör att trängsel inte uppstår och att rekommendationer kan efterlevas.

Johanna lyfte därför vikten av att den extra tillsyn som Arbetsmiljöverket ska genomföra omfattar förskole- och skolverksamheterna, vikten av att Folkhälsomyndigheten fortsätter mäta utbrott i skolan och följer utvecklingen av smittan noggrant, att lärare och skolledare skyndsamt får tillgång till vaccination, samt att rektorers arbetsmiljöansvar för elever i distansundervisning behöver klargöras.

Vidare lyfte Johanna upp behovet av att de riktlinjer om övergång till distansundervisning som utfärdas av de regionala smittskydden utifrån smittläget måste vara bindande för samtliga skolor i länet. Det är orimligt att skolhuvudmännen ska kunna överpröva de regionala smittskyddets medicinska bedömningar.

På mötet berättade Johanna även om det arbete som alla viktiga skyddsombud och huvudskyddsombud gör runt om i landet och vilka resultat det leder till, men påpekade också att det är ett tufft arbete som alltför ofta sker med obegripligt motstånd och oförståelse hos huvudmän.

Backa ditt skyddsombud

Coronapandemin fortsätter. Smittan finns i samhället och på förskola, skola och fritidshem måste vi hålla i de rekommendationer som finns. Det är varje huvudmans ansvar att se till att FHM:s rekommendationer följs och att arbetsmiljön är, trots pandemin, rimlig. För lärare är ingen undantagen yrkesgrupp och skolan är en arbetsplats och rekommendationerna gäller även här.

Mitt i det här finns våra skyddsombud som kämpar för dig och dina kollegor. Skyddsombuden har långtgående möjligheter att agera för din trygghet på arbetsplatsen. Detta sker i första hand med riskbedömningar och samverkan med arbetsgivaren. Detta betyder att det är väldigt viktigt med aktiva medlemmar som flaggar i god tid om eller när man är orolig eller om smittskyddet känns bristfälligt. Man måste prata med sitt skyddsombud och gärna också med arbetsgivaren. Riskbedömningar är inget arbetsgivaren kan välja att göra – det är något arbetsgivaren SKA göra. Arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombudet bedöma riskerna för smitta och arbetsgivaren ska åtgärda detta. Händer inget kan skyddsombudet kräva att åtgärder ska komma på plats, detta görs genom en så kallad 6:6a. Då kan Arbetsmiljöverket bli inkopplat om inte arbetsgivaren vidtar tillräckliga åtgärder. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret även under pandemin och åtgärdar man inte dålig arbetsmiljö kan det bli dyra viten. Finns akut fara för liv och hälsa så kan skyddsombudet lägga ett skyddsstopp.

Vi har samlat, och kommer fortsätta att samla, våra skyddsombud i flera digitala möten för att bland annat prata om hur man kan agera när arbetsgivaren inte lyssnar. Skyddsombudet är den som kan agera på er arbetsplats, på sitt skyddsområde. Och de ska inte stå ensamma i detta utan har hela förbundets stöd. De behöver också ha ditt stöd. Det är vi tillsammans som är Lärarförbundet. Därför vill vi uppmana dig att backa ditt skyddsombud. Det är bara tillsammans vi kan ta oss igenom det här. Och är du frustrerad över att inget händer och vill göra något – då kanske du ska anmäla ditt intresse till att bli skyddsombud. Vi behöver få ännu fler skyddsombud på ännu fler arbetsplatser. Läs mer här om hur du gör.

Håll i och håll ut! Vi ska inte låta arbetsgivaren smita från sitt arbetsmiljöansvar.

Förbättra arbetsskadeförsäkringen - kompensera för covid-19 nu

Många inom samhällsviktiga yrken, däribland lärare och skolledare, möter smittade i covid-19 och blir själva svårt sjuka under en längre tid. Att dessutom tappa inkomst för att arbetsskadeförsäkringen inte täcker det första halvåret är helt orimligt. Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), där Lärarförbundet är medlem, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19.

Vi vill se:

En omedelbar komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionsektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19.

Det innebär i förhållande till nuvarande regler bland annat ett borttagande av kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för rätt till ersättning, fler yrkeskategorier som kan få ersättning samt lättnader i dagens beviskrav.

Ändringarna i försäkringen ska göras med verkan från ingången av år 2020 och gälla så länge pandemin pågår.

Läs gärna debattartikeln som vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand varit med och undertecknat. Förbättra arbetsskadeförsäkringen - kompensera för covid-19 nu (Dagens samhälle)

Lärarnas situation under corona - nya rapporter!

2020-11-02 Lärarförbundets senaste coronarapporter visar en orimlig situation i förskola, skola och fritidshem. Det här håller inte - nu måste staten och huvudmän ta ansvar och stå upp för svensk lärarkår.

Klicka för att komma till rapporterna!

Arkiv och mer information

Lärarförbundets arbete och lärarnas berättelser

Checklistor och stödmaterial

Lärarförbundet
– din trygghet!

Prenumerera på Lärarförbundets nyhetsbrev om corona och skolan så missar du inga nyheter.

Gå med idag
– 6 månader gratis!