# Waldorfskola Följ tagg

Waldorfskola

Lärarförbundet tecknar avtal för lärare i de waldorfskolor som ingår i Huvudmannaförbundets ”fria sektion”. Avtalet är i huvudsak ett ”hängavtal” på det gällande kommunala avtalet. Det betyder att det kommunala avtalet ska tillämpas, med några få överenskomna ändringar.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet