# Vill du förändra? Följ tagg

Vill du förändra?

Genom att vara medlem i Lärarförbundet är du med och påverkar och förbättrar arbetsvillkoren för dig och dina kollegor. Tack för det!

Kanske vill du ha tid för en kopp kaffe eller så vill du i framtiden bli ordförande i din avdelning. Vi är 234 000 medlemmar som på olika sätt känner engagemang för frågor som rör skolan och yrkesutveckling.

Vill du förändra något på din arbetsplats?Rekommenderade länkar

Mer om ämnet