# Vär(l)degrunden Följ tagg

Vär(l)degrunden

Vär(l)degrunden är en utbildning för alla lärare. Studiecirkeln ska ses som en inspiration till samtal om, och engagemang kring, värdegrundsfrågor. Materialet är tänkt att användas på arbetsplatser, i avdelningar, i nätverk med mera.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet