# Utvecklingssamtal Följ tagg

Utvecklingssamtal

Lärare bör ha utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal med sin rektor eller förskolechef minst en gång per läsår. Utvecklingssamtalet är ett tillfälle för både anställd och chef att ge och ta emot återkoppling. När det gäller barnen och eleverna ska de, vårdnadshavaren och läraren en gång varje termin ha ett utvecklingssamtal. Det ska som utgångspunkt handla både om elevens kunskaps- och sociala utveckling i förhållande till läroplan, kursplaner och kunskapskrav.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet