# Universitet och högskola Följ tagg

Universitet och högskola

Lärarförbundet är fackförbundet för dig som är arbetar inom universitet och högskola. Du som är en av våra 1400 medlemmar inom universitet och högskola blir automatiskt medlem vår riksavdelning. Avdelningen samordnar lokal facklig verksamhet på alla lärosäten kan vi komma närmare medlemmarna och få ett större inflytande i de lokala frågorna.

Rekommenderade länkar