# Tjänstledighet Följ tagg

Tjänstledighet för lärare

Om du som är lärare vill vara ledig av något annat skäl än vad som regleras i lag eller avtal får du begära tjänstledighet hos arbetsgivaren.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet