# Tjänstefördelning Följ tagg

Tjänstefördelning

Vid planeringen inför varje nytt arbetsår och vid varje viktigare förändring av ditt uppdrag eller dina förutsättningar ska du och din närmaste chef gå igenom hela ditt uppdrag och de förutsättningar som krävs för att utföra det. Det kallas för tjänstefördelning.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet