# Systematiskt arbetsmiljöarbete Följ tagg

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön ingår som en naturlig del av lärarnas, skolans och förskolans vardag, och därför behöver alla på plats i verksamheten dagligen vara uppmärksamma på risker för ohälsa och olyckor så att de kan upptäckas i tid, rapporteras och åtgärdas. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet