# Sveriges kommuner och landsting - SKL Följ tagg

Sveriges kommuner och landsting - SKL

Du som är kommunalt anställd lärare omfattas av vårt centrala kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det gäller för dig inom skola, förskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasieskola, högskola/universitet eller är rektor eller förskolechef.