# Styrelsestöd Följ tagg

Styrelsestöd

På förbundsnätet kan du som är förtroendevald i avdelning eller underoganisation hitta stöd, nyheter och webbutbildningar som är relevant för dig i ditt uppdrag. Du kan ta del av stödet via dator eller läsplatta på den plats och tid som passar dig.

Till förbundsnätet