# Styrelsestöd Följ tagg

Styrelsestöd

Styrelsestödet består av webbutbildningar och stöd som är relevant för uppdragen. Du kan ta del av stödet via dator eller läsplatta på den plats och tid som passar dig. Det finns även möjlighet till erfarenhetsutbyte i form av nätverk och lärarledda dagar för flertalet av styrelseuppdragen.