# Studiecirkeln Världegrunden Följ tagg

Studiecirkeln Världegrunden

Syftet med Studiecirkeln Världegrunden är att inspirera till samtal och engagera i värdegrundsfrågor. Materialet är tänkt att användas på arbetsplatser, i avdelningar, i nätverk med mera.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet