# Skyddsombud Följ tagg

Skyddsombud

Som skyddsombud har du en central roll på arbetsplatsen. Skyddsombudet finns till hands på arbetsplatsen för företräda medlemmarna i arbetsmiljöfrågor. Ett skyddsombud kan stoppa ett arbete som innebär akut fara i väntan på Arbetsmiljöverkets bedömning.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet