# Skolledaren som chef Följ tagg

Skolledaren som chef

Som rektor eller förskolechef har du ansvaret för dina anställda, deras arbetsmiljö, lönesamtal, utvecklingssamtal, budget och mål- och resultatstyrning. Lärarförbundet ger dig råd och stöd.