# Skolkommissionen Följ tagg

Skolkommissionen

Skolkommissionen är en utredning som tillsattes av utbildningsminister Gustav Fridolin våren 2015. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är en av ledamöterna. Skolkommissionen ska lägga fram förslag som ska stärka den svenska skolan. Det handlar om hur skolan ska styras, hur finansieringen av skolan ska gå till och vilka åtgärder som krävs för att skolan ska utvecklas ännu mer. Skolkommissionens förslag ska enligt regeringens uppdrag fokusera på förskoleklassen, grundskolan, och gymnasieskolan och ska bland annat utgå från OECD:s slutliga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola.

Rekommenderade länkar