# skolavtal18 Följ tagg

Avtalsrörelse för kommunalt anställda lärare 2018

Under våren 2018 förhandlar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med SKL om ett nytt avtal för dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Målet är att ha ett nytt avtal för alla kommunalt anställda lärare och skolledare den 31 mars 2018. Här hittar du alla nyheter, blogginlägg och artiklar från våra tidningar som handlar om avtalsrörelsen.