# Sfi Följ tagg

Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare är en del av skolformen komvux, och är en viktig del för att integrationen. Syftet med kursen är att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Lärarförbundet organiserar lärare inom SFI och andra lärare inom vuxenutbildningen.