# Särskola Följ tagg

Särskola

Som lärare i särskolan är du i gott sällskap som medlem i Lärarförbundet. Vi har medlemmar från hela skolsystemet, och särskolelärare är viktiga för att alla elever ska nå målen.