# Särskilt stöd Följ tagg

Särskilt stöd

Om alla elever skulle få det stöd de behöver och har rätt till, skulle många fler gå ut skolan med bättre resultat, betyg och självförtroende. Ingen elev ska nekas särskilt stöd! Därför behövs fler speciallärare och specialpedagoger. Skollagens tydliga rätt för elever att få åtgärder för att nå målen får inte enbart bli en rätt på papperet.