# Pridefestival Följ tagg

Pride - Lärarförbundet ställer upp för allas lika värde

För Lärarförbundet är det en självklarhet att alla människor i skolan, förskolan och fritidshemmen har samma rättigheter oavsett hur man identifierar och uttrycker sitt kön eller vilken sexuell läggning man har. Därför är det viktigt för Lärarförbundet att vara en aktiv röst under Pridefiranden och regnbågsfestivaler i Sverige. Visa att du ställer upp för allas lika värde - och beskriv gärna hur du gör det! Oavsett om du deltar på Stockholm Pride, en lokal pridefestival eller närvarar digitalt. Använd gärna hashtaggen #jagställerupp, i sociala medier.

Rekommenderade länkar