# Perspektiv på läraryrket Följ tagg

Perspektiv på läraryrket

I vår rapportserie om lärarnas förutsättningar sätter vi fokus på behovet av höjda lärarlöner för att hejda lärarbristen, ordinationsstöd och makten att ge elever särskilt stöd i tid, samt att låta lärare hinna planera sina lektioner