# Om Lärarförbundet Följ tagg

Om Lärarförbundet

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi är ett fackligt yrkesförbund med över 230 000 medlemmar från skolans alla delar. Vi organiserar till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.

Mer om ämnet