# Nationell samling Följ tagg

Nationell samling för läraryrket

Sedan i januari 2015 pågår regeringens satsning "nationell samling för läraryrket". Regeringen arbetar inom ramen för nationell samling för läraryrket tillsammans med Lärarförbundet och arbetsgivare för att öka läraryrkets attraktionskraft.