# Myndighetsutövning Följ tagg

Myndighetsutövning

Kommuner räknas som myndigheter. Därför ska cheferna på kommunala förskolor och skolor följa regler för sådana verksamheter. Det gäller till exempel regler i förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighets- och sekretesslagen.