# Medlemsdialog Följ tagg

Medlemsdialogen "Rätt kurs"

Under februari till och med maj 2017 genomför Lärarförbundet en stor medlemsdialog, Rätt kurs, där alla medlemmar bjuds in av ombud, förtroendevalda och kanslianställda att prata om hur ska skolan vara så att du och dina elever kan utvecklas på bästa sätt? Resultatet kommer bli Lärarförbundets verksamhetsinriktning och vision, som beslutas på kongressen 2018.

Rekommenderade länkar