# Lönekriterier Följ tagg

Lönekriterier

Kriterierna för lönesättningen på lärarens arbetsplats ska vara tydlig och känd för alla, både chef och anställd. När din individuella lön ses över, till exempel i samband med ditt lönesamtal, är det mest ditt arbete och ditt sätt att utföra det som blir bedömt.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet