# Likvärdig skola Följ tagg

Likvärdig skola

Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor för lärare och skolledare. Rätten och möjligheten att agera fackligt ska vara okränkbar. Yttrande- och meddelarfriheten är en grundbult för att både kontroll och fackligt arbete ska fungera. Regelverk, styrning och kontroll ska vara likvärdiga och det ska finnas tydliga sanktionsmöjligheter mot den som bryter mot regelverket.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet