# Lärarstudentmötet Följ tagg

Lärarstudentmötet

Lärarförbundet Students årsmöte äger rum i slutet av varje år och kallas Lärarstudentmötet, och brukar förkortas LSM. Lärarstudentmötet är Lärarförbundet Students högsta beslutande organ och där tar man beslut om handlingsplan för kommande år och väljer en ny nationell studerandekommitté och styrelse.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet