# Lärarnas forskningskonvent Följ tagg

Lärarnas forskningskonvent

Vartannat år arrangerar Lärarförbundet Lärarnas forskningskonvent.

Syftet med konventet är bland annat att minska klyftan mellan forskning och praktik genom att lyfta fram exempel på konkreta forskningssamarbeten där lärare är så kallade medforskare.