# Lärarmötet Följ tagg

Lärarmötet

Lärare behöver samtala mer med varandra om sin lärarvardag – Lärarmötet är ett verktyg för precis det. En enkel samtalsmetod där alla kommer till tals. På ett strukturerat sätt samtalar man om både vardagen, framtid och förändring.