# Lärarmötet Följ tagg

Lärarmötet

Lärarförbundets ambition med Lärarmötet är att ni ska få tillfälle att reflektera och samtala med varandra om läraryrket och dess förutsättningar. Ni lär tillsammans och får tips och tankar hur kan utveckla ditt eget arbete när är tillbaka i vardagen.

Mer om ämnet