# Lärarlegitimation Följ tagg

Lärarlegitimation

Lärare och förskollärare i Sverige måste ha en lärarlegitimation för att få ansvara för undervisningen och för att få sätta betyg. Tanken med att ha en lärarlegitimation är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet.

Din lärarlegitimation visar vilka skolformer, årskurser och ämnen du är behörig att undervisa i.

Lärarförbundet arbetar för att fler lärargrupper ska omfattas av lärarlegitimation, till exempel yrkeslärare och lärare i fritidshem.

Alla som har gått en lärar- eller förskollärarutbildning kan ansöka om lärarleg hos Skolverket. Där hittar du också all praktisk information om hur du gör för att ansöka om lärarlegitimation.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet