# kongressombud Följ tagg

kongressombud

Kongressombuden representerar medlemmarna på Lärarförbundets kongress där de röstar om remisser och motioner. Nästa kongress äger rum den 23-26 oktober 2018. Då kommer beslut fattas bland annat om ny verksamhetsinriktning och visionsdokument. Uppdraget gäller fram till nästa kongress och innefattar även att arbeta för att förverkliga kongressens beslut på avdelningarna.

kongresswebben hittar du all information om arbetet före, under och efter kongressen, om remisser, motioner och nomineringar. Det finns särskilda sidor för kongressombud, avdelsningsstyrelser och arbetsplatsombud.

Kongresswebbens startsida