# Kongress Följ tagg

Kongress

Kongressen är högsta beslutande organ för Lärarförbundet. Den äger rum vart fjärde år. Då fattar kongressombud, som är valda Lärarförbundets medlemmar, strategiska beslut som ska användas för att driva lärarnas viktigaste framtidsfrågor.


Rekommenderade länkar

Mer om ämnet