# Kongress Följ tagg

Kongress

Kongressen är högsta beslutande organ för Lärarförbundet. Den äger rum vart fjärde år. Då fattar kongressombud, som är valda Lärarförbundets medlemmar, strategiska beslut som ska användas för att driva lärarnas viktigaste framtidsfrågor.

Nästa kongress äger rum den 23-26 oktober 2018. Då kommer beslut fattas bland annat om ny verksamhetsinriktning och visionsdokument.

kongresswebben hittar du all information om arbetet före, under och efter kongressen, om remisser, motioner och nomineringar. Det finns särskilda sidor för kongressombud, avdelsningsstyrelser och arbetsplatsombud.

Kongresswebbens startsida