# Kongress Följ tagg

Kongress

Kongressen är högsta beslutande organ för Lärarförbundet. Den äger rum vart fjärde år. Senaste gången var den 11 – 14 november 2014. Då fattade kongressombud, som är valda Lärarförbundets medlemmar, strategiska beslut som ska användas för att driva lärarnas viktigaste framtidsfrågor.