# Kommunalt anställd Följ tagg

Kommunalt anställd

Som lärare anställd av kommunen ingår du i det kommunala avtalsområdet, där vi tecknar kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Regler och avtal kan skilja sig åt mellan kommunalt och privat anställda lärare.

Mer om ämnet