# Integration Följ tagg

Skolan är nyckeln till integration

En lyckad integration av nyanlända börjar i skolan. Men Sverige har i dag en lärarbrist. För att skolan ska lyckas med sitt integrationsuppdrag måste man satsa på skolan och satsa på lärarna. Här kan du läsa allt om våra förslag kring till exempel snabbspår för att få in nyanlända lärare i svenska skolan, nyanlända elevers lärande, spridning av elever och att vi vill se fler yrkeskategorier i skolan för att lärare ska hinna fokusera på undervisningen.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet