# Innovativa skolledarpriset Följ tagg

Innovativa skolledarpriset

Microsoft och Lärarförbundet har tillsammans delat ut Innovativa Skolledarpriset sedan 2011. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på skolledare, som driver ett hållbart skolutvecklingsarbete och använder sig av ny teknik på ett genomtänkt sätt. Priset delas ut på Skolledarkonventet.

Rekommenderade länkar