# Individuella utvecklingsplaner IUP Följ tagg

Individuella utvecklingsplaner IUP

En gång per läsår ska läraren ta fram en IUP för de elever som inte får betyg. För att minska onödig administration för lärarna och ge mer tid till faktiskt stöd till eleven har Lärarförbundet fått igenom en minskning av antalet individuella utvecklingsplaner, så att det enbart omfattar årskurserna 1-5.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet