# ILO Följ tagg

ILO - International labour organisation

FN-organet International labour organisation, ILO, utvecklar och övervakar regler som rör förhållandet mellan stater, arbetsgivare och anställda. När en lärares eller en lärarorganisations fackliga rättigheter kränks, får vi i Lärarförbundet information via Education International, EI, i Bryssel eller Amnesty International.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet