# HÖK 12 Följ tagg

HÖK 12

Det centrala kommunala kollektivavtalet som Lärarförbundet och LR tecknade med Sveriges kommuner och landsting (SKL) kallas HÖK 12. Avtalet förlängdes hösten 2015, och gäller dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller skolledare och är anställd av en kommun. HÖK 12 vände lärarnas löneökning och började höja lärarlönerna mer än andra yrkesgrupper, efter flera års eftersläpning.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet