# HBT Följ tagg

HBT

Definierar du dig som HBT-person? Då är du välkommen till Lärarförbundets HBT-nätverk. Vi arrangerar nätverksträffar och andra aktiviteter. Det ska vara en självklarhet att alla människor i skolan, förskolan och fritidshemmen har samma rättigheter oavsett hur man identifierar och uttrycker sitt kön eller vilken sexuell läggning man har.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet