# Global Action Week Följ tagg

Global Action Week

Varje år arrangeras Global Action Week, vars syfte är att påminna om FN:s globala utvecklingsmål, som alla FN:s länder ska leva upp till, även Sverige.

Lärarförbundet har, tillsammans med våra samarbetspartners länge drivit frågan att rätten till utbildning ska vara ett globalt mål. Nu har vi lyckats och ska uppmärksamma och sprida kunskap om det till alla.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet