# Fritidshem Följ tagg

Fritidshem

Lärarförbundet är den största fackliga organisationen för fritidspedagoger och lärare i fritidshem. Som fackförbund arbetar vi för mindre gruppstorlekar på fritids, högre lärarlöner, mer ändamålsenliga lokaler och att skapa tid för planering.

Mer om ämnet