# Förtroendearbetstid Följ tagg

Förtroendearbetstid

Många lärare har förtroendearbetstid. Du måste själv ha koll på din förtroendearbetstid, så att du inte jobbar för mycket. En chef kan inte beordra dig att under förtroendearbetstid utföra arbetsuppgifter som inte hunnits med på den reglerade arbetstiden. Med Lärarförbundets verktyg "Min arbetstid" får du koll på att schemat följer arbetstidsavtalet och kan följa upp förtroendetiden om du har sådan.

Rekommenderade länkar

Mer om ämnet